16. There Will Be Blood

By | 22.11.2013

Lorelei se vrací, aby zjistila, jestli měl Red John prsty ve smrti její sestry. Jane je přinucen přiznat Lisbonové jeho účast v Loreleiině útěku z vězení.